Przewodowy system sterowania ogrzewaniem podłogowym.

Przewodowy, 6 obwodowy system sterowania ogrzewaniem podłogowym wodnym. Regulatory połączone za pomocą przewodów z modułem wykonawczym, sterują 6 strefami grzewczymi oraz pompą c.o. i źródłem ciepła.

Sercem sterowania ogrzewaniem podłogowym jest Euroster T6 - elektroniczny moduł odpowiedzialny za zarządzenie pracą siłowników elektrotermicznych Euroster T1 montowanych na zaworach rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. Euroster T6 posiada także możliwość sterowania pracą pompy oraz wyjście bezpotencjałowe do sterowania kotła c.o. Sygnał załączenia poszczególnych pętli grzewczych otrzymuje od regulatorów temperatury serii Euroster. W przypadku zmiany temperatury regulator przekazuje sygnał do modułu Euroster T6, który uruchamia wybrany siłownik Euroster T1 oraz automatycznie włącza pracę pompę oraz kocioł c.o. Wszystkie połączenia elementów systemu ogrzewania wykonane sa za pomocą przewodów instalacyjnych.