Dane urządzenia

Kontakt z osobą zgłaszającą reklamację

Adres zwrotny

Dane do faktury VAT lub paragonu (w przypadku naprawy pogwarancyjnej lub odmowy uznania reklamacji)

Informacje dodatkowe
Przed wysyłką urządzenia do naprawy należy:
  • sprawdzić działanie urządzenia na nowych bateriach
  • sprawdzić kompletność urządzenia (czujnik temperatury na przewodzie, nadajnik+odbiornik w radiowych urządzeniach)
  • przywrócić ustawienia fabryczne i ponownie sprawdzić

Pracownik serwisu w emailu zwrotnym potwierdzi datę odbioru przesyłki i firmę kurierską.

W naprawach gwarancyjnych koszty dostarczenia, naprawy i odesłania naprawionego urządzenia po stronie producenta. Natomiast w przypadku napraw pogwarancyjnych wszelkie koszty po stronie zgłaszającego reklamację.

Koszt ekspertyzy w naprawach pogwarancyjnych 45,00zł netto/55,35zł brutto


* - pola wymagane