Nowy standard komunikacji
Nowy standard komunikacji
Od maja 2020 wprowadzamy nowy sposób komunikacji radiowej w bezprzewodowych regulatorach temperatury, który docelowo będzie stosowany we wszystkich bezprzewodowych regulatorach temperatury Euroster.

Od maja 2020 wprowadzamy nowy sposób komunikacji radiowej w bezprzewodowych regulatorach temperatury. Dwukierunkowa komunikacja gwarantuje stabilność działania systemu oraz zapewnia prawidłowe działanie systemu. Całkowicie eliminuje niekontrolowaną i przypadkowa pracę urządzeń. Docelowo nowy standard komunikacji dwukierunkowej będzie stosowany we wszystkich bezprzewodowych regulatorach temperatury Euroster.

Powrót do listy artykułów